Produse

O1- Conform raportului OECD, din ce în ce mai mult, țările recunosc că o bună educație și formare profesională inițială (EFP) are o contribuție majoră în competitivitatea economică. În legătură cu aceasta, VET poate juca un rol central în pregătirea tinerilor pentru muncă, dezvoltarea abilităților adulților și răspunderea nevoilor economiei de pe piața muncii. În ultimii 25 de ani, a cunoscut transformări economice majore în Europa. Competențele cheie și abilitățile secolului XXI sunt în mare măsură conduse de o conștientizare tot mai mare a impactului globalizării în ceea ce privește fluctuația generală a locurilor de muncă și reconfigurarea piețelor forței de muncă. Acest rezultat se bazează pe analiza comparativă și pe conceptualizarea decalajului dintre necesitățile existente pe piața muncii și cerințele viitoare ale locurilor de muncă din perspectiva IMM-urilor și a instituțiilor/furnizorilor de EFP. De asemenea, acest rezultat manifestă atitudini diferite ale IMM-urilor și ale instituțiilor/furnizorilor de EFP la nivelul UE. La finalul acestui produs se va produce „Raportul Hol Up Gap”, ce va fi tradus în toate limbile partenerilor și va fi publicat prin intermediul platformei Hol Up OER în toate limbile partenerilor de proiect.

Rezumatul raportului Hol Up Gap Report

O2- Acest produs include trei etape: Prima etapă (IO2/Task1) este dezvoltarea unui model de guvernanță a competențelor pentru modelarea viitorului forței de muncă: Conform Raportului Comisiei Europene (2015), guvernarea competențelor este văzută ca un sistem menit să echilibreze oferta și cererea competențelor și să ofere o bază de „abilități bune” pentru dezvoltarea economică ulterioară. Acest model include părțile interesate din sectorul public, privat și din sectorul al treilea care sunt implicate în implementarea și utilizarea sistemului de guvernanță a competențelor. În acest produs, modelul de guvernare a competențelor va fi sugerat de parteneri, care acoperă planificarea și controlul - în diferite grade - a ofertei naționale, regionale și locale de educație și formare și proiectarea mecanismelor pentru asigurarea calității formării în țările partenere. Va cuprinde o perspectivă de negociere, care reprezintă gestionarea nevoilor angajatorilor, (viitorilor) angajați și a obiectivelor sistemului educațional VET, dintr-o perspectivă pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung prin utilizarea abordării de guvernanță pe mai multe niveluri. A doua etapă (IO2/Task2) va fi dedicată IMM-urilor pentru a arăta cum abordează acestea modelarea viitorului muncii în organizațiile lor prin perfecționarea competențelor atât ale angajaților existenți, cât și ale viitorilor angajați. A treia etapă (IO2/Task3) va fi dedicată instituțiilor VET și furnizorilor VET, pentru a arăta cum pot construi o relație dublă și o comunicare care nu numai că extind competențele lucrătorilor, ci și pe ale angajatorilor și a IMM-urilor.

03- Oferă consiliere și răspunsuri de înaltă calitate și în timp util la nevoile întreprinderilor și competențelor în dezvoltare. Cursul online în ritm propriu va conține materialele și resursele necesare pentru a-l introduce pe cursant în program într-un mod flexibil, care se va baza pe capacitatea lor de a face afaceri și pe nevoile lor de competențe. Toate materialele cursului sunt disponibile imediat ce începe cursul. Temele și examenele nu au date limită, astfel încât cursantul poate parcurge cursul în propriul ritm.