O projektu

Projekt Hol Up si klade za cíl komplexně zvyšovat kompetence malých a středních podniků, institucí odborného vzdělávání a přípravy a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby se připravili na budoucí práci v digitální éře. 
 
Projekt toho dosáhne zaměřením na tyto dvě otázky: 
1. Jaký druh pracovních míst bude trh v příštích letech potřebovat? 
2. Na které kompetence by se měly vzdělávací organizace při vuce zaměřit? 
 
Lze říci, že zaměstnání bude v blízké budoucnosti vyžadovat vysokou úroveň znalostí a dovedností a že je zapotřebí neustálých aktiv ve vzdělávání, aby bylo možné vyrovnat se s rychlostí změn, které přináší vývoj digitálních technologií. 
 
Projekt Hol Up bude spolupracovat nejen s malými a středními podniky, aby jim pomohl rozvíjet jejich budoucí pracovní sílu a uspokojit jejich současné i budoucí potřeby, ale také s institucemi odborného vzdělávání a přípravy a poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, aby zmírnil jejich neefektivitu při formování budoucí pracovní síly v malých a středních podnicích.