Fikri Çıktılar

Fikri Çıktılar

O1: OECD Raporuna göre, ülkeler ​​mesleki eğitim ve öğretiminin (VET) ekonomik rekabet edebilirliğe yapacağı büyük katkının giderek daha fazla farkına varmaktadır. Bununla bağlantılı olarak Mesleki Eğitim, gençleri işe hazırlamada, yetişkinlerin becerilerini geliştirmede ve ekonominin işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap vermesinde merkezi bir rol oynar. Son 25 yılda Avrupa'da büyük ekonomik dönüşümler yaşandı. Temel yeterlilikler ve 21. yüzyıl becerileri, büyük ölçüde, genel iş devri ve işgücü piyasalarının yeniden yapılandırılması açısından küreselleşmenin etkisine ilişkin artan farkındalık tarafından yönlendirilmektedir. Bu fikri çıktı, KOBİ'ler ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları/sağlayıcıları perspektifinde mevcut işgücü piyasası ihtiyaçları ve gelecekteki iş gereksinimlerindeki boşluğun karşılaştırmalı analizine ve kavramsallaştırılmasına dayanmaktadır. Ayrıca bu çıktı, AB düzeyinde KOBİ'lerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının/sağlayıcılarının farklı tutumlarını ortaya koymaktadır. Bu çıktının sonunda “Hol Up Gap Raporu” üretilecek, tüm ortak dillerine çevrilecek ve Hol Up OER Platformu aracılığıyla tüm ortak dillerinde yayınlanacaktır.

Hol Up Boşluk Analizi Raporu Genişletilmiş Özet

O2: Bu fikri çıktı üç aşama içerir: İlk aşama (IO2/Task1), işgücünün geleceğini şekillendirmek için beceri yönetişim modeli geliştirmektir: Avrupa Komisyonu Raporu'na (2015) göre, beceri yönetişimi arz ve talebi dengelemeyi amaçlayan bir sistem olarak görülmektedir.  Bu model, beceri yönetişim sisteminin uygulanmasına ve kullanılmasına dahil olan kamu, özel ve üçüncü sektörden paydaşları içerir. Bu fikri çıktıda, ortak ülkelerde ulusal, bölgesel ve yerel eğitim ve öğretim tekliflerini planlama ve kontrol etmeyi ve ortak ülkelerde eğitim kalitesini güvence altına almak için mekanizmalar tasarlamayı kapsayan Beceriler Yönetişim Modeli ortaklar tarafından geliştirilecektir. İşverenlerin, (gelecekteki) çalışanların ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemi hedeflerinin ihtiyaçlarını çok seviyeli yönetişim yaklaşımı kullanarak kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektiften yönetmeyi temsil eden bir müzakere perspektifini içerecektir. İkinci aşama (IO2/Task2), KOBİ'lerin hem mevcut çalışanların hem de gelecekteki çalışanların becerilerinin geliştirilmesi yoluyla kuruluşlarında işin geleceğini şekillendirmekle nasıl başa çıkabileceğini göstermek için KOBİ'lere ayrılacaktır. Üçüncü aşama (IO2/Görev3), yalnızca işçilerin yeterliliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda işverenleri ve KOBİ'leri de eğiten ikili bir ilişki ve iletişimi nasıl kurabileceklerini göstermek için Mesleki Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcılarına ayrılacaktır.

O3: Bu fikri çıktı kapsamında bir Açık Çevrimiçi Kurs programı geliştirilecektir. Gelişen işletme ve beceri ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ve zamanında eğitim ve öğretim yanıtları sağlanmalıdır. Kendi hızınızda, Açık Çevrimiçi Kurs, öğrencinin kurumsal kapasite ve beceri ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde programa dahil edilmesi için gereken materyalleri ve kaynakları içerecektir. Kendi hızınızda kurslar belirli bir programa uymaz. Kurs başlar başlamaz tüm kurs materyalleri mevcuttur. Ödevlerin ve sınavların bitiş tarihleri yoktur, bu nedenle kursiyer kursta kendi hızında ilerleyebilir.