Proje Hakkında

Proje Hakkında

"Hol Up" Projesi, KOBİ'lerin, Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumlarının ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcılarının yetkinliklerini bütünsel bir şekilde geliştirmeyi ve onları dijital çağda, geleceğin işlerine hazırlamayı amaçlamaktadır. Proje bunu şu iki konuya odaklanarak yapacaktır: (1) Önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasanın ne tür yetkinliklere ihtiyacı olacak? (2) Eğitim kurumlarının bu yetkinlikleri öğretmek için ne tür yeterliliklere ihtiyacı var? İlk soru için, dijital teknolojideki gelişmelerin getirdiği değişim hızıyla başa çıkabilmek için gelecek istihdamın yüksek düzeyde bilgi ve beceriye ve eğitimde sabit varlıklara ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Hol Up Projesi kapsamında, KOBİ'lerin gelecekteki işgücünü geliştirmelerine, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için sadece KOBİ'lerle değil, aynı zamanda KOBİ'lerde gelecekteki işgücünü şekillendirmedeki verimsizliklerini azaltmak için Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarıyla birlikte çalışacaktır.