Despre proiect

Despre proiect

Proiectul Hol Up a avut ca scop îmbunătățirea competențelor IMM-urilor, instituțiilor și furnizorilor de educație și formare profesională într-un mod holistic, pentru a le pregăti pentru viitoarele lucrări din era digitală.
 
Proiectul s-a axat pe aceste două aspecte:
 
  1. De ce fel de locuri de muncă va avea nevoie piața în următorii ani?
  2. Ce fel de competențe trebuie să predea organizațiile educaționale?
În ceea ce privește prima întrebare, se poate spune că viitoarele locuri de muncă necesită un nivel ridicat de cunoștințe și competențe și că sunt necesare active constante în educație pentru a face față ritmului de schimbare determinat de evoluția tehnologiei digitale. În plus, pentru cea de-a doua întrebare s-a putut sublinia că abilitățile ar putea fi susținute prin adevărata formare și dezvoltare, mediu și cultură și abordare de management al performanței. În acest sens, întrucât educația și formarea au fost identificate ca fiind unul dintre cei mai importanți factori care vor influența rezultatele forței de muncă în viitor, politica de perfecționare a IMM-urilor sau a persoanelor fizice a reprezentat principala piatră de hotar a acestui proiect.
 
Rezultatele proiectului Hol Up au lucrat nu numai cu IMM-urile pentru a le ajuta să își dezvolte viitoarea forță de muncă, răspunzând nevoilor lor actuale și viitoare, ci și cu instituțiile și furnizorii de educație și formare profesională pentru a atenua ineficiența acestora în ceea ce privește modelarea viitoarei forțe de muncă din IMM-uri.