IO1: Boşluk Analizi

IO1: Boşluk Analizi

OECD Raporuna göre, ülkeler, iyi bir başlangıç mesleki eğitim ve öğretimin (MEÖ) ekonomik rekabet edebilirliğe önemli bir katkısı olduğunu giderek daha fazla kabul etmektedir. Bununla bağlantılı olarak, mesleki eğitim ve öğretim gençlerin işe hazırlanmasında, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesinde ve ekonominin işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap verilmesinde merkezi bir rol oynayabilir. Ayrıca son 25 yılda Avrupa'da büyük ekonomik dönüşümler yaşanmıştır. Temel yeterlilikler ve 21. yüzyıl becerileri büyük ölçüde küreselleşmenin genel iş hacmi ve işgücü piyasalarının yeniden yapılandırılması üzerindeki etkisine dair artan farkındalıktan kaynaklanmaktadır.
 
 
Bu çıktı, KOBİ'ler ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları/sağlayıcıları perspektifinden mevcut işgücü piyasası ihtiyaçları ve gelecekteki iş gereklilikleri arasındaki boşluğun karşılaştırmalı analizine ve kavramsallaştırılmasına dayanmaktadır. Ayrıca bu çıktı, AB düzeyinde KOBİ'lerin ve MEÖ kurumlarının/sağlayıcılarının farklı tutumlarını ortaya koymaktadır. Bu çıktının sonunda "Hol Up Boşluk Raporu" İngilizce olarak üretilmiş ve yönetici özeti tüm ortak dillere çevrilerek Hol Up Açık Eğitim Materyalleri Platformu aracılığıyla tüm ortak dillerde yayınlanmıştır.
 
 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."