IO2: Yetkinliklerin Geliştirilmesi İçin Bütünsel Yaklaşım Kılavuzu

IO2: Yetkinliklerin Geliştirilmesi İçin Bütünsel Yaklaşım Kılavuzu

Bu çıktı üç aşamadan oluşmaktadır:
 
İlk aşama (IO2/Task1) işgücünün geleceğini şekillendirmek için beceri yönetişimi modeli geliştirmekti.
 
"Avrupa Komisyonu Raporu'na (2015) göre beceri yönetişimi, beceri arz ve talebini dengelemeyi ve daha fazla ekonomik kalkınma için "iyi beceriler" temeli sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak görülmektedir. Bu model kamu, özel ve üçüncü sektörden paydaşların beceri yönetişimi sisteminin uygulanması ve kullanılmasında yer almasını içermektedir. Bu çıktıda, ortaklar tarafından ulusal, bölgesel ve yerel eğitim ve öğretim teklifinin planlanması ve kontrolünü - farklı derecelerde - ve ortak ülkelerdeki eğitimin kalitesini güvence altına almak için mekanizmalar tasarlamayı kapsayan Beceri Yönetişimi Modeli önerilmiştir. Çok düzeyli yönetişim yaklaşımını kullanarak işverenlerin, (gelecekteki) çalışanların ihtiyaçlarını ve MEÖ eğitim sistemi hedeflerini kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektiften yönetmeyi temsil eden bir müzakere perspektifini içermektedir."
 
 
 
İkinci aşama (IO2/Görev2), KOBİ'lerin hem mevcut çalışanların hem de gelecekteki çalışanların yetkinliklerini artırarak kuruluşlarında işin geleceğini şekillendirmekle nasıl başa çıkabileceklerini göstermek amacıyla KOBİ'lere ayrılmıştır. Bu aşamada aşağıdaki modüller üretilmiştir:
 
 
Modül 1: KOBİ'ler için Beceri Kazandırma Stratejisi ve Yöntemleri
 
- Gerçek pazarda KOBİ'ler için hangi dijital becerilerin uygun olduğu, KOBİ'lerin eğitim ihtiyaçları ve olanakları konusunda iyi bilgilendirilmesine yönelik yöntem ve stratejiler
 
- Neden beceri geliştirmeye ihtiyacımız var?   
 
Modül 2: KOBİ'lerde sürekli öğrenme ve eğitim kültürünün geliştirilmesi GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN
 
- KOBİ'lerde geleceğe yönelik beceri geliştirme çalışmaları             
 
- KOBİ'lerin gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamaları için bir öğrenme kültürü oluşturulması (ÜST YÖNETİM PERSPEKTİFİ)
 
Modül 3: KOBİ'lerde başarılı dijital beceri geliştirme: Yöntemler veya araçlar
 
-KOBİ bağlamında yeni beceri ve bilgi talepleri
 
-KOBİ'lerin gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamak için dijital öğrenme   
 
 
Üçüncü aşama (IO2/Görev3), sadece çalışanların yeterliliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda işverenlere ve KOBİ'lere de beceri kazandıran çift taraflı bir ilişki ve iletişimi nasıl kurabileceklerini göstermek amacıyla Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcılarına ayrılmıştır.
 
 
Modül 4: Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları için beceri kazandırma stratejileri
 
- Gerçek pazarda KOBİ'ler için hangi dijital becerilerin uygun olduğu, KOBİ'lerin eğitim ihtiyaçları ve olanakları konusunda iyi bilgilendirilmesine yönelik yöntem ve stratejiler
 
- Neden beceri geliştirmeye ihtiyacımız var?                                 
 
Modül 5: Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Sürekli Öğrenme ve Eğitim Kültürünün Geliştirilmesi GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN 
 
- Mesleki Eğitim ve Öğretim bağlamında yeni beceri ve bilgi talepleri        
 
- KOBİ bağlamında işgücü piyasası taleplerine cevap vermek için yeni eğitim kurslarının düşünülmesi ve oluşturulması                                                                                                                                                                
 
Modül 6: Mesleki Eğitim ve Öğretimde başarılı dijital beceri kazandırma:  Yöntemler veya araçlar
 
- Mesleki Eğitim ve Öğretim bağlamında dijital öğrenmenin inovasyonu 
 
 
"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."